U sklopu programa Dana komore 2020 biti će postavljeni linkovi na on-line predavanja koja će se održati, radi lakšeg praćenja.