Dvorana 1 - Drago Gervais - 1. kat
Dvorana 2 - Drago Gervais - prizemlje
Dvorana 3 - Hotel Ambasador - kongresna dvorana
© 2021 Hrvatska komora inženjera građevinarstva