AŽURIRANI PROGRAM


ČETVRTAK, 17. lipnja 2021.

Drago Gervais - 1. kat (Dvorana 1)


SVEČANO OTVORENJE SKUPA I OBJAVA DOBITNIKA KOLOSA

10:00-12:30

 • Plenarna sjednica

  • Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. - INICIJATIVA 6. Obnova zgrada
   Darko Horvat, Tomislav Mihotić, Mladen Vedriš, Damir Novotny, Mirko Habijanec, Nina Dražin Lovrec

  • Izazovi obnove od potresa
   Darko Horvat, Damir Vanđelić, Gordan Hanžek, Mirjana Čagalj, Josip Atalić, Mario Todorić


DOMJENAK - terasa hotela Kvarner

13:00 - 15:00

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

14:30-16:30
 • Prostorni planovi stare i nove generacije u Informacijskom sustavu prostornog uređenja
  Bojan Linardić, Alen Grabar
 • Potresi u Hrvatskoj - procjena štete i gubitaka
  Krunoslav Katić, Davorin Oršanić
 • Energetska i sveobuhvatna obnova zgrada
  Danijel Žamboki, Irena Križ Šelendić
 • Primjena Zakona o obnovi i Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba,
  Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko -moslavačke županije i Karlovačke županije
  Valentina Buljubašić

18:00 - 20:30
 • dodjela nagrade KOLOSHotel Ambasador - (mezanin) „Magnolia“ (Dvorana 5)


Korištenje podzemnog prostora i primjena digitalizacije

Voditelj: Davorin Kolić
14:00 - 15:20

 • Geološke podloge Zagreba za budući metro
  Stanislav Francisković
 • Digital Technology in the Warszaw metro
  Marek Sokolowski
 • Ground Conditions for Bucharest metro
  Ovidiu Arghiroiu
 • Seizmički utjecaj na projekte metroa
  Davorin Kolić

15:20 - 15:50      STANKADrago Gervais - prizemlje (Dvorana 2)Predstavljanje inicijative osnivanja udruge HCPI – interventna služba

16:45 - 17:45


Hotel Ambasador - (mezanin) „Magnolia“ (Dvorana 5)


Hidrotehničko inženjerstvo

Voditelji: Danko Biondić, Željko Pavlin
17:40 - 19:20

 • HES Kosinj
  Tomislav Tomić, Danijel Krešić
 • Program tehničkih smjernica u hidrologiji; smjernice za hidrološko nazivlje, simbole i jedinice
  Marijan Babić, Darko Barbalić, Damir Bekić, Tamara Brleković, Gordana Bušelić, Ivana Ivanković, Josip Rubnić, Berislav Rupčić
 • Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava
  Darko Barbalić, Sanja Barbalić, Danko Biondić
 • Društveni aspekti poplava
  Damir Bekić
 • Upravljanje poplavnim rizicima u minski sumnjivim područjima
  Vlatko Kadić, Damir Bekić
 • Matematički model Vranskog jezera i problem zaštite od zaslanjivanja
  Davor Stipanić, Luka Zaharija, Siniša Družeta, Vanja Travaš
Hotel Ambasador - kongresna dvorana (Dvorana 3)


Održavanje građevina

Voditelj: Jelena Bleiziffer
14:00 - 17:10

 • Digitalni blizanci podvodnih građevina
  Josip Rukavina
 • Razvoj oštećenja u periodu između glavnih pregleda nadvožnjaka i mostova
  Donka Würth, Jure Galić, Marko Žilnik
 • Projekt sanacije starog Savskog mosta
  Tomislav Brozović, Igor Džajić, Petar Sesar
 • Gornji ustroj željezničke pruge - održavanje prema stanju
  Neno Kladarić


 • Stanka
  15:20 - 15:50

 • Primjena georadara u ocjeni stanja građevina
  Ana Baričević, Ksenija Tešić, Marijana Serdar
 • Migrirajući inhibitori korozije - strategije, rješenja i iskustva s primjerima u zaštiti i sanaciji AB konstrukcija od korozije
  Ivana Lipoščak
 • Trajnost i projektiranje trajnosti metalnih mostova - primjeri iz njemačke mostogradnje 21. stoljeća
  Mario Paradžik

17:10 - 17:40      STANKA


Upravljanje projektima gradnje

Voditelj: Krunoslav Komesar
17:40 - 18:40

 • Rekonstrukcija i izgradnja pruge Križevci-Koprivnica - državna granica - prikaz projekta s posebnim osvrtom na upravljanje dokumentacijom
  Branimir Bosanac
 • Organizacija izgradnje privremenog kontejnerskog naselja "Centar novog života" u Petrinji
  Krunoslav Komesar, Andrija Stipić
 • Izgradnja pristupnih cesta mostu Pelješac, izgradnja dionice Duboka-Sparagovići/Zaradeže - PROBLEMATIKA GRAĐENJA I UGOVORNIH OGRANIČENJA
  Edvin Bralić
 • Building Digital Twins & Poslije Potresna obnova
  Dalibor RadonićGLAZBENI PROGRAM - ljetna pozornica

21:30 - 00:00
PETAK, 18. lipnja 2021.

Drago Gervais - 1. kat (Dvorana 1)


Potresno inženjerstvo

Voditelji: Davor Grandić, Josip Atalić, Mario Uroš
09:00 - 11:00

 • Tipologija oštećenja nearmiranih zidanih zgrada na području Sisačko-moslavačke županije nakon potresa 29.12.2020. godine
  Jug Drobac
 • Projektna rješenja obnove potresom oštećenih zgrada
  Mario Todorić, Miroslav Duvnjak, Ivan Dragičević, Petar Todorić
 • Elaborat ocjene postojećeg stranja i projekt obnove zgrade u Zagrebu koja je pod zaštitom ureda za kulturnu baštinu
  Filip Barišić, Igor Hranilović
 • Pristup konstrukcijskoj obnovi crkve Sv.Mihael u Gračanima (Zagreb)
  Juraj Pojatina, Tamara Horvat, Mario Uroš, Maja Baniček
 • Proračun zidova na otkazivanje izvan ravnine
  Marija Demšić, Matea Sruk
 • Seizmička analiza suhozidanih kamenih konstrukcija kombiniranom metodom konačnih i diskretnih elemenata
  Hrvoje Smoljanović, Ivan Balić, Željana Nikolić, Ante Munjiza
 • Primjeri pojačanja tri zgrade oštećene zagrebačkim potresom
  Mario Ille, Karlo Kopljar, Dražen Aničić, Tomislav Matijević, Darina Križanac, Marta Lovrak

11:00 - 11:30      STANKA


Projekti potresne obnove

Voditelj: Dragan Kovač
11:30 - 13:10

 • Standard projekta obnove - Projekt rušenja
  Krešimir Tarnik
 • Standard projekta obnove - Elaborat ocjene stanja konstrukcije
  Tomislav Češljaš
 • Standard projekta obnove - Projekt obnove za Razinu 2
  Antonio Maglov
 • Standard projekta obnove - Projekt obnove za Razinu 3 - OŠ. M. KRLEŽE, XVIII Gimnazija i OŠ. I.G.Kovačića
  Marin Benutić, Marko Đuran, Mario Benutić
 • Standard projekta obnove - Projekt obnove za Razinu 3 - Gornjogradska gimnazija T. Brezovački
  Boris Baljkas, Mario Benutić, Zvonimir Sigmund

HILTI - potresna opterećenja na kemijska i mehanička sidra

14:00 - 14:20

Betonske konstrukcije

Voditelj: Predrag Presečki
14:20 - 15:50

 • Konstrukcija stambeno-trgovačkog kompleksa RIO Rijeka
  Danijel Repac, Saša Mitrović
 • Konstrukcija aparthotel resorta u Savudriji
  Zlatko Belošević
 • Poslovni sportski centar Agram Club na lokaciji Radnička cesta u Zagrebu
  Ozren Sudić
 • Konstrukcija hotela View u Postirama na Braču
  Ivana Petrović, Jurica Lipovac

Automatizirano armiranje elemenata u Allplanu

Baldinistudio d.o.o.
15:40 - 15:50

Metalne i spregnute konstrukcije

Voditelj: Mladen Plišić
15:50 - 16:30

 • Postrojenje za spaljivanje gorivog dijela otpada u cementari Nexe Našice
  Darko Domičić
 • 3. faza izgradnje i proširenja proizvodnih i skladišnih kapaciteta JGL
  Saša Mitrović

16:20 - 16:40      STANKA


Geotehničke konstrukcije

Voditelj: Leo Matešić
16:50 - 19:10

 • Geotehnički izazovi na dionici autoceste VC u BiH - dionica Klopče - Donja Gračanica
  Krešimir Bolanča, Emina Ramčić
 • Temeljenje obnovljenih mostova u Ninu
  Ante Mlinar, Ljubo Pavić, Goran Grget
 • Pobijani piloti - primjeri primjena
  Dalibor Udovič, Boris Kereš
 • Hotel Ambasaor, Split - zaštita iskopa građevne jame ispod razine mora
  Davorin Lovrenčić, Juraj Lovrenčić, Ana Cvitković
 • Predviđanje ponašanja tunela u krškim stijenskim masama primjenom alata umjetne inteligencije
  Mario Bačić, Meho Saša Kovačević
 • Mogućnost primjene novih tehnologija za izradu karata klizišta za prostorno planiranje
  Snježana Mihalić Arbanas, Sanja Bernat Gazibara
 • Karte klizišta za prostorno planiranje i definiranje uvjeta za gradnju u Primorju i Istri
  Petra Jagodnik, Željko Arbanas
Drago Gervais - prizemlje (Dvorana 2)


Mostovi

Voditelj: Zlatko Šavor
09:00 - 11:15

 • Most Pelješac - montaža čelične rasponske konstrukcije (2.dio)
  Zoran Trogrlić
 • Most preko Kupe kod Pokupja
  Veljko Prpić, Ivan Filković, Juraj Galić, Andrej Šepić, Siniša Svilar
 • Izgradnja mosta preko rijeke Save kod Gradiške
  Marko Lovrić
 • Specifičnost proizvodnje i montaže čelične rasponske konstrukcije mosta Sava kod Gradiške
  Mato Martić, Anita Blažević, Franjo Matanović
 • Vijadukti Dumanja Jaruga 1 i 2 na Pelješkoj cesti
  Damir Tkalčić, Tomislav Igrec
 • Obnova graditeljske baštine: Rekonstrukcija mostova u Ninu
  Berislav Borovina, Ante Mlinar, Ljubo Pavić

Kvaliteta projekta

Voditelji: Lino Fučić, Božo Soldo, Darko Ojvan
11:30 - 12:50

 • Problematika troškovnika
  Dragan Rako
 • Anketa o kvaliteti projekata - prikaz anketnih pitanja
  Darko Ojvan
 • Anketa o kvaliteti projekata - analiza anketiranih osoba
  Božo Soldo
 • Anketa o kvaliteti projekata - rezultati ankete
  Lino Fučić

RUČAK ZA SUDIONIKE SKUPA - Terasa Hotela Kvarner

13:00 - 15:00

Građevno-tehnička regulativa - građevni proizvodi i primjena autonomne regulative

Voditelj: Lino Fučić
14:00 - 16:20

 • Građevni proizvodi i gradnja građevine
  Davorin Oršanić
 • Tumačenje uredbe EU 305/2011 i obveze proizvođača prozora i vrata
  Miroslav Turk
 • Oporaba građevnog otpada i ukidanje statusa otpada
  Vedrana Lovinčić-Milovanović
 • Obračunavanje radova po FIDIC-u i Posebnim uzancama o građenju - primjeri
  Tomislav Zović
 • FIDIC inženjer
  Dragan Rako
 • Tolerancije u građenju - zakonsko rješenje i primjena u praksi
  Lino Fučić
 • Pravilnik o standardu usluga
  Matej Mihić

RÖFIX i FibreNet sustavi ojačanja

16:20 - 16:30

Željeznička infrastruktura

Voditelj: Stjepan Lakušić
16:50 - 18:10

 • Izazovi tijekom izvođenje radova na modernizaciji pruge Križevci – Koprivnica – državna granica
  Marko Vajdić, Branimir Bosanac, Ivo Jurić, Božidar Rakvin
 • Specifičnosti zaštite od buke na željezničkim prugama
  Stjepan Lakušić, Ivo Haladin, Marijan Bogut
 • Ključne značajke projekta rekonstrukcije i modernizacije željezničke pruge na dionici Škrljevo-Rijeka-Šapjane
  Stjepan Kralj, Frane Burazer Iličić
 • Rekonstrukcija željezničkog mosta Ljubošina
  Andrej Igrec, Zvonko Peričin
Hotel Ambasador - kongresna dvorana (Dvorana 3)


Klimatske promjene i prirodne katastrofe

Voditelj: Mihaela Zamolo
09:00 - 13:00

 • Klimatski produkti i servis kao podrška gospodarstvu
  Ivan Güttler, Melita Perčec Tadić
 • Mogućnosti betonske industrije kao odgovor na klimatske promjene
  Nina Štirmer, Ivana Banjad Pečur, Ivana Carević, Sonja Cerković
 • Klimatske promjene i hidrološki ekstremi - pojave i mjere prilagodbe za smanjenje katastrofalnih posljedica
  Josip Rubnić, Barbara Karleuša
 • Mjere prilagodbe klimatskim promjenama kod upravljanja Imotskim poljem
  Adrijana Vrsalović, Božena Krce Miočić, Slaven Zjalić, Nenad Buzjak, Goran Delač, Marin Šilić, Ivo Andrić
 • Strujanja vjetra u urbanim područjima i utjecaj na konstrukcije
  Bernardin Peroš
 • Klimatske promjene i potresna aktivnost
  Mihaela Zamolo


 • Stanka
  11:00 - 11:30

 • Primjena IOT tehnologije u praćenju i analizi potrošnje vode unutar javnih zgrada
  Adrijana Vrsalović, Toni Perković, Petar Šolić, Ivo Andrić
 • Jeste li znali da 1/3 ukupnog otpada dolazi iz građevinskog sektora?
  Anđelka Toto-Ormuž
 • Inovacije u razvoju održivih proizvoda
  Mario Bojić
 • Treba li graditeljstvo u Hrvatskoj niskougljične proizvode?
  Virna Višković Agušaj
 • Smanjenje negativnih klimatskih promjena u urbanim sredinama
  Snježana Turalija
 • Ranjivost obalnog područja Primorsko-goranske županije zbog klimatskih promjena
  Igor Ružić, Čedomir Benac, Andrea Tadić, Nino Krvavica, Vedrana Petrović, Gorana Ljubičić, Dado Jakupović

BIM pristup u graditeljstvu

Voditelji: Martina Pavlović Cerinski, Hrvoje Šolman
14:40 - 16:00

 • Smjernice za BIM pristup u infrastrukturnim projektima
  Igor Džajić, Dražen Galić
 • BIM projektiranje konstrukcija i analitički model
  Mirko Jurčević, Zvonimir Perić
 • BIM za izvođače - prednosti i mogućnosti BIM pristupa u fazi izvođenja
  Boris Živković
 • Analiza sudara kao standard rada na BIM projektima - zašto i kako?
  Martina Pavlović Cerinski
 • Razine razvijenosti elemenata (LOD) u BIM infrastrukturnim projektima - problematika i prijedlozi
  Denis Šimenić

Scan to BIM to VR

Gianmarco Ćurčić Baldini
16:00 - 16:20

16:20 - 16:50      STANKA


Ugovori o građenju

Voditelj: Hrvoje Markovinović
16:50 - 19:00

 • Ugovorna kazna zbog zakašnjenja - do kada je potrebno izjaviti pridržaj prava
  Petar Miladin
 • Pravo mjerodavno za ugovor o građenju
  Davor Babić
 • Utjecaj više sile na ugovorne odnose
  Saša Nikšić
 • Pravni izazovi cjelovite obnove Zagreba
  Marko Beretić
 • Autorskopravna zaštita projekta
  Igor Gliha
 • Zadužnica kao instrument osiguranja tražbina iz ugovora o građenju
  Hrvoje Markovinović
 • Aktualnosti sudske prakse u vezi ugovora o građenju
  Vitomir Boić

Vila Ambasador (Dvorana 4)


Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

09:00 - 13:00

 • eGrađevinski dnevnik – stručna radionica
  Danijel Meštrić
 • Planovi nove generacije, ePlanovi editor – stručna radionica
  Alen Grabar
 • eDozvola i eGrađevinski dnevnik – stručna radionica
  Gordana Špehar Hafizović
 • modul eSateliti i eNekretnine
  Hrvoje Đumlić
 • modul eProstorna inspekcija i eArhiva
  Marija Komljenović

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

15:00 - 19:00

 • eGrađevinski dnevnik – stručna radionica
  Danijel Meštrić
 • Planovi nove generacije, ePlanovi editor – stručna radionica
  Alen Grabar
 • eDozvola i eGrađevinski dnevnik – stručna radionica
  Gordana Špehar Hafizović
 • modul eSateliti i eNekretnine
  Hrvoje Đumlić
 • modul eProstorna inspekcija i eArhiva
  Marija KomljenovićSVEČANA VEČERA SUDIONIKA SKUPA - Hotel Ambasador

20:00 - 00:00
SUBOTA, 19. lipnja 2021.

Drago Gervais - 1. kat (Dvorana 1)


Drvene konstrukcije

Voditelj: Vlatka Rajčić
10:00 - 11:20

 • Drvene hale s kranskim stazama
  David Anđić, Karla Mustapić, Juraj Pojatina
 • Numerička analiza mehaničkog ojačanja drvenog lameliranog nosača sportske dvorane Suhopolje
  Marko Ključanin, Mario Abramović
 • Primjena modernih oruđa pri sakupljanju, obradi i pohrani podataka ocjene stanja drvenih konstrukcija
  Jure Barbalić, Nikola Perković, Vlatka Rajčić
 • Korištenje BIM tehnologije u drvenim konstrukcijama
  Ines Španiček Bićanić, Mario Abramović, Valentina Hamaček, Petar Jeger

Zidane konstrukcije

Voditelji: Boris Trogrlić
11:50 - 13:10

 • Protupotresno ojačanje tipične zagrebačke donjogradske višekatnice u uvjetima očekivanih (suvlasičkih) ograničenja
  Martina Vukelja, Berislav Medić
 • Analiza postojećeg stanja, sanacija i ojačanje nosive konstrukcije Nadbiskupskog dvora na Kaptolu
  Nikola Miletić, Dražen Strunje, Ivan Kukina
 • Proračunska analiza suvremenih metoda kompozitnih ojačanja zidanih konstrukcija (Mapei)
  Igor Hranilović
 • Zidana ispuna a-b zgrada (Wienerberger)
  Boris Trogrlić, Tomislav Franko
Drago Gervais - prizemlje (Dvorana 2)


Izazovi građevinske fizike u ostvarivanju visokih standarda tijekom gradnje i uporabe zgrada

Voditelji: Vanja Keindl, Nada Marđetko Škoro
10:00 - 13:50

 • ZGNE2021P3 … pristup projektiranju Zgrada Gotovo Nulte Energije u trenutnim okolnostima Pandemije, Potresa i Političke napetosti…
  Zlatan Šljivić
 • Prema održivim i CO2 neutralnim zgradama
  Nada Marđetko Škoro
 • Tehnologije za postizanje nZEB standarda
  Bojan Milovanović
 • Subjektivni parametri u očuvanju energije
  Vanja Keindl, Paula Topić, Katarina Juričić


 • Stanka
  11:20 - 11:50

 • Akustična ugodnost prostora
  Zoran Veršić
 • Razvoj sustava za praćenje parametara uvjeta u zgradi nakon energetske obnove - Smart University
  Tomislav Veliki, Iva Fakin, Damir Vuletić, Tomislav Stašić, Marino Grozdek
 • Smjernice ETICS na ETICS i BIM ETICS elementi
  Dario Henezi
 • Ispitivanje stvarnih energetskih svojstava zgrada
  Martin Pavić
 • Mineralne vune kao savršeno rješenje za postizanje nZEB-a
  Silvio Novak
 • Koncept obnove RenovActive
  Mario Bojić
Hotel Ambasador - kongresna dvorana (Dvorana 3)


Problematika vještačenja u graditeljstvu

Voditelj: Melita Bestvina
09:00 - 11:20

 • Obnova i statička sanacija zgrada u gradu Zagrebu nakon razornog potresa u ožujku 2021. god.
  Marina Karanac
 • Obnova i statička sanacija zgrada nakon potresa u Banja Luci, BiH
  Božidar Hudeček
 • Ekonomske koristi i modeli financiranja protupotresne obnove i Analiza i mogućnosti zaduženja kućanstava za protupotresnu obnovu oštećenih zgrada
  Branimir Grgat
 • Analiza oštećenja strojarskih instalacija nakon potresa u Zagrebu - projektne preporuke načina rekonstrukcije i obnove
  Marko Jakobović
 • Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina i prikaz protuustavnih odredbi iz tri prijedloga za ocjenu ustavnosti sa posljedicama za vlasnike nekretnina
  Melita Bestvina

11:20 - 11:50      STANKA


Ceste

Voditelj: Sanja Dimter
11:50 - 13:50

 • Izgradnja obilaznice Omiša
  Josip Škorić, Goran Puž
 • Posebnosti projektiranja i izgradnje brze ceste D12
  Nebojša Opačić, Tomislav Kraljić, Filip Stepanić
 • Rekonstrukcija križanja "Širina" u Solinu
  Darko Šošić, Igor Džajić, Mate Pezer, Filip Rožić
 • Primjena betonskog kolnika na kružnom raskrižju
  Miroslav Šimun, Sandra Mihalinac
 • Potencijal primjene pepela iz drvne biomase u održivoj gradnji cesta
  Sanja Dimter, Martina Zagvozda, Miroslav Šimun


 • Legenda:
  • Dvorana 1 - Drago Gervais - 1. kat
  • Dvorana 2 - Drago Gervais - prizemlje
  • Dvorana 3 - Hotel Ambasador - kongresna dvorana
  • Dvorana 4 - Vila Ambasador
  • Dvorana 5 - Hotel Ambasador - (mezanin) „Magnolia“


  Registracija svih sudionika skupa
  Četvrtak, 17. lipnja - Drago Gervais
  Petak, 18. lipnja - Hotel Ambasador
  od 09:00 do 18:00 sati© 2021 Hrvatska komora inženjera građevinarstva