Obavijest o snimanju i fotografiranju kongresa
26.3.2024.
Ovim putem vas obavještavamo da se kongres “18. Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva” od 13. do 15. lipnja 2024. godine u Opatiji snima i fotografira. Kamere i fotograf se nalaze u području svake dvorane u kojoj se održava kongres. Voditelj obrade osobnih podataka je Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb. Ukoliko vas zanimaju detalji o obradi vaših podataka možete kontaktirati i našeg službenika za zaštitu podataka na zop@hkig.hr. Obrađujemo vaše osobne podatke temeljem legitimnog interesa, a sve vezano uz kasniju mogućnost korištenja materijala za stručno usavršavanje onim članovima Komore koji nisu bili u mogućnosti doći na kongres te za marketinške aktivnosti odnosno promociju Hrvatske komore inženjera građevinarstva. Više o vašim pravima (pr. pravo na pristup, prenosivost) kao i o načinu kako HKIG štiti vaše osobne podatke možete saznati na https://www.hkig.hr/Ostali-linkovi/Footer/Zastita-osobnih-podataka/ . U Opatiji, 13.-15.lipnja 2024. godine.